Vesttec

Header

Content

Product

Noshit Kaldavfetter

kr 1.946,25kr 12.055,00 (kr 1.557,00 eks. mva - kr 9.644,00 eks. mva)

Sterk microemulsjon egnet for vask av biler, lastebiler og anleggsmaskiner. Leveres i 25 og 210 litersfat.

Garanti: 1 Year

Vipps

Produktbeskrivelse

Et effektivt produkt spesielt utvikler for vanskelig utvendig rengjøring av biler, busser, lastebiler, kapeller, motorer, landbruk- og anleggsmaskiner.

Fjerner asfalt, olje, diesel, fett med mer.

Bruksveiledning

Påføres med lavtrykk. Virketid 2 til 5 minutter.

Spyl av med vann og såpe.

Gjenta prosessen til overflaten er fri for forurensning.

Ved strekt forurensede overflater, la produktet virke 5 til 10 minutter.

Unngå at produktet tørker inn på lakkerte eller malte overflater, kan gi skjolder. 

Ved gammel oksidert lakk kan skjolder forekomme. Gjør en test på mindre synlige overflate.

 

Dosering

Brukes konsentrert. Skal ikke blandes med vann.

Oppbevaring

Oppbevares i lukket emballasje og frostfritt.

 

Innhold:

2-AMINOETANOL, (R)-P-MENTA-1,8-DIEN, ETOKSYLERT FETTALKOHOL

 

FARE. GIR ALVORLIGE ETSESKADER PÅ HUD OG ØYNE. KAN UTLØSE EN
ALLERGISK HUDREAKSJON. SKADELIG, MED LANGTIDSVIRKNING, FOR LIV I VANN.
DERSOM DET ER NØDVENDIG MED LEGEHJELP, HA PRODUKTETS BEHOLDER
ELLER ETIKETT FOR HÅNDEN. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN. BENYTT
VERNEHANSKER/VERNEKLÆR/VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM. VED SVELGING:
SKYLL MUNNEN. IKKE FRAMKALL BREKNING. VED HUDKONTAKT (ELLER HÅRET):
TILSØLTE KLÆR MÅ FJERNES STRAKS. SKYLL/DUSJ HUDEN MED VANN. VED
KONTAKT MED ØYNE: SKYLL FORSIKTIG MED VANN I FLERE MINUTTER. FJERN
EVENTUELLE KONTAKTLINSER DERSOM DETTE ENKELT LAR SEG GJØRE.
FORTSETT SKYLLINGEN. SØK LEGEHJELP UMIDDELBART.

Microvask

Du liker kanskje også…

Product list

 • Noshit Microvask

  Sterk microemulsjon egnet for vask av biler, lastebiler og anleggsmaskiner.…

  I/A kr 1.946,25kr 9.646,25
  (kr 1.557,00 eks. mva - kr 7.717,00 eks. mva)
 • Noshit Bilshampo med voks

  Sterk microemulsjon egnet for vask av biler, lastebiler og anleggsmaskiner.…

  I/A kr 2.086,25kr 8.750,00
  (kr 1.669,00 eks. mva - kr 7.000,00 eks. mva)

Widgets

BESØK OSS

noshit.no
Vestec as

Møllevegen 1A

4353 KLEPP STASJON

ANDRE KANALER

Du finner NOSHIT også i sosiale medier

 • facebook
 • twitter
 • youtube
Go to top page