Vesttec

Header

Content

Product

Noshit Bilshampo med voks

kr 2.086,25kr 8.750,00 (kr 1.669,00 eks. mva - kr 7.000,00 eks. mva)

Sterk microemulsjon egnet for vask av biler, lastebiler og anleggsmaskiner. Leveres i 25 og 210 litersfat.

Garanti: 1 Year

Vipps

Produktbeskrivelse

Spesialmiddel for rengjøring av biler, båter, campingvogner og motorsykler.

Fjerner effektivt smuss og sot. Etterlater en skinnende blank overflate.

 

Bruksveiledning

Spyl først av verste forurensninger, gjerne med Noshit micro og skumlanse. Tilsett 1 dl bilshampo i en bøtte med lunkent vann.

Påføres med svamp eller microfiber svamp.

Avskylles godt med rent vann. Unngå at produktet tørker inn på glass.

 

Oppbevaring

Oppbevares i lukket emballasje og frostfritt.

 

Forpakning

25 L / 210L

 

Innhold:

ALKOHOLETOKSILAT
NATRIUMMETASILIKAT

 

FARE. GIR ALVORLIG ØYESKADE. IRRITERER HUDEN. DERSOM DET ER NØDVENDIG
MED LEGEHJELP, HA PRODUKTETS BEHOLDER ELLER ETIKETT FOR HÅNDEN.
OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN. BENYTT VERNEHANSKER/VERNEKLÆR/
VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM. VED KONTAKT MED ØYNE: SKYLL FORSIKTIG MED
VANN I FLERE MINUTTER. FJERN EVENTUELLE KONTAKTLINSER DERSOM DETTE
ENKELT LAR SEG GJØRE. FORTSETT SKYLLINGEN. SØK LEGEHJELP UMIDDELBART.

Bilshampo m_voks

Widgets

BESØK OSS

noshit.no
Vestec as

Møllevegen 1A

4353 KLEPP STASJON

ANDRE KANALER

Du finner NOSHIT også i sosiale medier

  • facebook
  • twitter
  • youtube
Go to top page