Vesttec

Header

Content

Product

Noshit Aluminiumsrens

(kr 0,00 eks. mva)

Syrebasert aluminiumsrens for effektiv vaske av blant annet felger.  Leveres i 25 literskanne.

Dette produktet er for tiden utsolgt og utilgjengelig.

Produktbeskrivelse

Felgrens nøytral er et svært effektivt rengjøringsmiddel for rengjøring og vask av felger, og er utviklet spesielt for dette formål.

Bruksveiledning

Påføres med lavtrykkssprøyte.

Produktet må ikke tørke på overflaten.

 

Dosering

Tynnes med vann etter behov.

 

Oppbevaring

Oppbevares i lukket emballasje og frostfritt.

 

 

INNHOLD:
FOSFORSYRE, 1-METOKSY-2-PROPANOL, DODECYLBENSEN SULFONSYRE

FARE. GIR ALVORLIGE ETSESKADER PÅ HUD OG ØYNE.
DERSOM DET ER NØDVENDIG MED LEGEHJELP, HA PRODUKTETS BEHOLDER ELLER
ETIKETT FOR HÅNDEN. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN. BENYTT
VERNEHANSKER /VERNEKLÆR/VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM. VED SVELGING:
SKYLL MUNNEN. IKKE FRAMKALL BREKNING. VED HUDKONTAKT (ELLER HÅRET):
TILSØLTE KLÆR MÅ FJERNES STRAKS. SKYLL/DUSJ HUDEN MED VANN. VED KONTAKT
MED ØYNE: SKYLL FORSIKTIG MED VANN I FLERE MINUTTER. FJERN EVENTUELLE
KONTAKTLINSER DERSOM DETTE ENKELT LAR SEG GJØRE. FORTSETT SKYLLINGEN.
SØK LEGEHJELP UMIDDELBART.

Du liker kanskje også…

Product list

 • Noshit Bilshampo med voks

  Sterk microemulsjon egnet for vask av biler, lastebiler og anleggsmaskiner.…

  I/A kr 8.750,00
  (kr 7.000,00 eks. mva)
 • Noshit Microvask

  Sterk microemulsjon egnet for vask av biler, lastebiler og anleggsmaskiner.…

  I/A kr 1.946,25kr 9.646,25
  (kr 1.557,00 eks. mva - kr 7.717,00 eks. mva)

Widgets

BESØK OSS

noshit.no
Vestec as

Møllevegen 1A

4353 KLEPP STASJON

ANDRE KANALER

Du finner NOSHIT også i sosiale medier

 • facebook
 • twitter
 • youtube
Go to top page